DỰ ÁN

PROJECTS

項目

VIETNAM

VIỆT NAM

越南

FORMOSA Group – Taffeta machining workshop (Long An Province)

Tập đoàn Formosa –Taffeta xưởng gia công ( tỉnh Long An)

台塑集團-福懋加工廠 (隆安省)

FORMOSA Group – Taffeta Fabric Warehouse 2 (Dong Nai Province)

Tập đoàn Formosa –Taffeta kho vải thành phẩm 2 ( tỉnh Đồng Nai)

台塑集團-福懋簾布二廠 (同奈省)

POUYUEN Group – POULI workshops (Tay Ninh Province)

Tập đoàn POUYUEN – nhà xưởng POULI ( tỉnh Tây Ninh)

寶成集團-寶利廠 (西寧省)

POUYUEN Group – DU DUC workshops (Tien Giang Province)

Tập đoàn POUYUEN – nhà xưởng DỤ ĐỨC (tỉnh Tiền Giang)

寶成集團-裕得廠 (前江省)

POUYUEN Group – POUHUNG workshops (Tay Ninh Province)

Tập đoàn POUYUEN – nhà xưởng POUHUNG (tỉnh Tây Ninh)

寶成集團-寶宏廠 (西寧省)

POUYUEN Group – POUSUNG workshops (Dong Nai Province)

Tập đoàn POUYUEN – nhà xưởng POUSUNG (tỉnh Đồng Nai)

寶成集團-寶崧廠 (同奈省)

UNI PRESIDENT Group – Food factory (Binh Duong province)

Tập đoàn UNI PRESIDENT – xưởng thực phẩm (tỉnh Bình Dương)

統一集團-食品廠 (平陽省)

HON CHUAN Group – Manufacturing Workshop (Binh Duong province)

Tập đoàn HON CHUAN – xưởng chế tạo sản xuất (tỉnh Bình Dương)

宏全集團-製造生產廠 (平陽省)

Chingluh Group – shoe factory (Long An province)

Tập đoàn Chingluh – xưởng giày (tỉnh Long An)

清祿集團-製鞋廠 (隆安省)

Chingluh Group – PCC exploitation center (Long An province)

Tập đoàn Chingluh – trung tâm khai thác PCC ( tỉnh Long An)

清祿集團-PCC開發中心 (隆安省)

PEGASUS Japanese machinery factory (Hai Duong province)

Xưởng sản xuất máy móc PEGASUS Nhật Bản (tỉnh Hải Dương)

日本PEGASUS-機器製造廠 (海陽省)

Korean UNICO garment factory (Bac Ninh province)

Xưởng may mặc UNICO Hàn Quốc ( tỉnh Bắc Ninh)

韓國UNICO-製衣廠 (北寧省)

Viet Hong – Viet Tien garment factory (Ben Tre province)

Xưởng may mặc Việt Hồng – Việt Tiến ( tỉnh Bến Tre)

VIETTIEN-VIETHONG製衣廠 (檳椥省)

Viet Tan – Viet Tien garment factory (Tien Giang province)

Xưởng may mặc Việt Tân – Việt Tiến ( tỉnh Tiền Giang)

VIETTIEN-VIETTAN製衣廠 (前江省)

Viet Long – Viet Tien Garment Factory (Ho Chi Minh City)

Xưởng may mặc Việt Long – Việt Tiến ( Tp.HCM)

VIETTIEN-VIETLONG製衣廠 (胡志明市)

Viet Tien – Viet Tien Meko Garment Factory (Can Tho City)

Xưởng may mặc Việt Tiến Meko – Việt Tiến (Tp. Cần Thơ)

VIETTIEN-MEKO製衣廠 (芹苴市)

Viet Tien garment joint stock company (Thu Duc district)

Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến ( quận Thủ Đức)

VIETTIEN-VIETTIEN製衣廠 (守德郡)

Vinh Tien – Viet Tien Garment Factory (Vinh Long Province)

Xưởng may mặc Vĩnh Tiến – Việt Tiến ( tỉnh Vĩnh Long)

VIETTIEN-VINHTIEN製衣廠 (永隆省)

Bac Giang Garment Factory (Bac Giang Province)

Xưởng may mặc Bắc Giang ( tỉnh Bắc Giang)

BAC GIANG-製衣廠 (北江省)

TNG garment factory (Thai Nguyen province)

Xưởng may mặc TNG (tỉnh Thái Nguyên)

TNG-製衣廠 (太原省)

TIMBERLAND Furniture (Binh Duong Province)

Xưởng đồ gỗ nội thất TIMBERLAND( tỉnh Bình Dương)

TIMBERLAND家具(平阳省)

Phu Nguyen Furniture Factory (Binh Duong Province)

Xưởng đồ gỗ nội thất Phú Nguyên ( tỉnh Bình Dương)

富森木業-傢俱廠 (平陽省)

Tuico Rubber Products Factory (Binh Duong province)

Xưởng sản xuất các sản phẩm từ cao su Tuico (tỉnh Bình Dương)

優力-塑膠製造廠 (平陽省)

Zeng Hsing Industrial Machinery Manufactory (Binh Duong Province)

Xưởng chế tạo máy móc công nghiệp Zeng Hsing (tỉnh Bình Dương)

伸興工業-機械製造廠 (平陽省)

MYANMAR

MYANMAR

缅甸

HOPEFUL Group – Hung Kiu garment factory (Myanmar – Bago)

Tập đoàn HOPEFUL- xưởng may mặc Hung Kiu ( Myanmar – Bago)

鴻豐集團-鴻喬製衣廠 (緬甸-BAGO)

Great King Garment Factory (Myanmar -Mayangone)

Xưởng may mặc Great King ( Myanmar –Mayangone)

鼎大-製衣廠 (緬甸- Mayangone)

Shyang Jhuo Yue Shoe Factory (Myanmar -Hlaing Thar Tar)

Xưởng giày Shyang Jhuo Yue (Myanmar –Hlaing Thar Tar)

翔卓躍鞋廠 (緬甸-藍達亞)

Huasheng International Garment Factory (Myanmar – Tharrawaddy)

Xưởng may mặc Huasheng International (Myanmar- Tharrawaddy)

華盛國際-製衣廠 (緬甸- Tharrawaddy)

INDONESIA

INDONESIA

印度尼西亚

HON CHUAN Group – Indonesia-Surabaya

Tập đoàn HON CHUAN – xưởng chế tạo sản xuất ( Indonesia-Surabaya )

宏全集團-製造生產廠 (印尼-泗水)

PT. Sinar Gaya Busana – Korean Clothing Factory (Indonesia-West Java)

PT. Sinar Gaya Busana – Xưởng may mặc Hàn Quốc ( Indonesia-West Java )

PT. Sinar Gaya Busana-韓國製衣廠 (印尼-西爪哇)

Korean Clothing Factory – PT. Anugerah Abadi Magelang (Indonesia – West Java)

Xưởng may mặc Hàn Quốc – PT. Anugerah Abadi Magelang (Indonesia – West Java)

韓國製衣廠-PT. Anugerah Abadi Magelang (印尼-西爪哇)

PT. Teodore Pan Garmindo (Indonesia-West Java)

PT. Teodore Pan Garmindo- xưởng may mặc Hàn Quốc ( Indonesia-West Java )

PT. Teodore Pan Garmindo-韓國製衣廠 (印尼-西爪哇)