PHẠM VI ỨNG DỤNG

APPLICATION

適用範圍

Industrial Factory

Nhà máy chế tạo sản xuất công nghiệp

各種工業製造生產廠房

Showroom

Trung tâm trưng bày

展示中心

Warehouse

Trung tâm kho bãi và kho hậu cần

倉儲物流中心

Food & Pharmaceutical Factory

Nhà máy thực phẩm, dược phẩm

食品廠. 藥廠

Parking

Bãi đậu xe

停車場

Anti-leak roof

Chống dột mái nhà

屋頂防漏