HD-07A Concrete Performance Enhancer’s Appearance

Sản phẩm HD-07A

HD-07A 藥劑桶外觀

Feature

Đặc tính

特性

Meet the environmental protection standards for flooring; non-toxic, non-polluting, non-combustible.
Penetrate and induce crystallization within the concrete structure, increasing concrete hardness and density hence making the surface layer abrasion resistant, slip resistant, and dust proof.
Easy cleaning and maintenance, give eternal glossy effect on floor surface which may last for more than 10 years.
High economic value, more long-lasting compared to epoxy and ceramic floorings.

Mặt sàn phù hợp với các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường xanh, không độc hại, không gây ô nhiễm, không cháy.
Là hóa chất thẩm thấu và phản ứng hóa học với sàn bê tông, gia tăng mật độ vật chất của kết cấu, tạo hiện tượng kết tinh thành một thể rắn chắc.
Sau khi xử lý bằng phụ liêu, dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng, luôn giữ được hiệu quả sáng bóng như mặt gương ít nhất 10 năm trở lên.
Hiệu quả kinh tế cao, độ bền tốt hơn so với sàn Epoxy và lát gạch.

符合綠色環保地坪標準, 無毒、無污染、無燃點。
為滲透性藥劑與混凝土地坪產生化學反應,提高結構致密度,硬化結晶成為一體.
施工完畢後,保養清潔容易,永保鏡面無塵效果最少可達10年以上
經濟性高,比Epoxy環氧地坪,貼瓷磚,更持久耐用